Seminář VYUŽITÍ PRODUKCE A PÉČE O TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY