XIII. ročník Národní výstava Den českého strakatého skotu