Nejlepší Českou biopotravinou roku 2012 je luxusní výrobek – kozí biomáslo