Sněm zvolil nové prezidium a dozorčí radu společnosti