Informace z monitoringu tržní produkce mléka

     

V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen „mléko“) v ČR bylo za období od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 dodáno registrovaným prvním kupujícím následující množství mléka - dodávky: 237 471,6 tun.

Celkové množství dodaného mléka registrovanými prvními kupujícími za období 1. 1. 2017 – 30. 11. 2017 - dodávky: 2 720 032,1 tun K 30. 11. 2017 bylo v systému evidováno 75 registrovaných prvních kupujících mléka, z toho 29 odbytových organizací a 46 zpracovatelů mléka. Dále 1585 producentů dodávajících prvnímu kupujícímu. Aktuálně působí na území České republiky 18 uznaných organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků.

Zdroj: szif.cz