Jednání s novým ministrem zemědělství

     
Jednání s novým ministrem zemědělství

Dne 8.2. proběhla schůzka zástupců SMA ČR (Petr Mahr, Milan Douša, František Němec) s ministrem zemědělství Ing. Jiřím Mílkem a bylo projednáno několik stěžejních témat, které naše členy a potažmo všechny farmáře zajímají.

Hovořilo se v prvé řadě o tzv. redistributivní platbě, tedy platbě na první hektary. Ministr sdělily že počítá s podporou této platby. Našim úkolem je zasadit se, aby výpočet byl dle aktuální průměrné výměry farmy v ČR. Dalším tématem naší schůzky byl fond těžko pojistitelných rizik. V době, kdy naše zemědělství postihují několikrát do roka malé či větší výkyvy počasí, se dostáváme do situace, že se nám jen kupí mimořádné dotace, a to jak na sucho, mráz a další. Navrhujeme tuto problematiku řešit zavedením tohoto fondu, do kterého by si farmáři přispívali dle určitého klíče a resort ministerstva zemědělství by tento fond dofinancoval. Je také otázka, jestli by se nemohla na kofinancování podílet Evropská unie. Za naši organizaci jsme jasně deklarovali, že jsme pro podporu tohoto fondu v případě, že bude dobrovolný pro žadatele. 

V letošním roce také končí dosavadní způsob podpory zelené nafty, a proto jsme vyzvali pana ministra k přípravě nového systému podpory zelené nafty, který by byl mnohem méně administrativně náročný pro žadatele. Také jsme navrhli pomoc při přípravě tohoto důležitého dokumentu. Ministr přislíbil, že se tím bude aktivně zabývat. Dalším velice důležitým tématem byl dotaz na materiál, který by měl zavádět tzv. informační povinnost při prodeji zemědělských pozemků. Požádali jsme ministra o vysvětlení tohoto záměru a nutnosti vypořádání připomínek ze strany nevládních organizací a sedláků.

Diskutovali jsme také o navýšení prostředků v dotačních titulech, především v titulu 6.1.1 Zahájení činnosti mladého zemědělce i pro období po roce 2018. Byli jsme informováni, že se počítá s uvolněním 4,2 miliardy Kč na výplatu národních dotací pro rok 2018. Ministerstvo zemědělství má také v úmyslu uvolnit 1 miliardu na podporu krmných plodin zasažených suchem a stejnou část finančních prostředků na podporu tržních plodin taktéž zasažených suchem.