Seminář Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům

     

Seminář pořádá dne 20. června 2017 Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. v Praze Ruzyni.

Náplní semináře je seznámení se s Národním programem konzervace genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity, který je dotačním titulem Ministerstva zemědělství ČR. Smyslem Národního programu je vytváření kolekcí genetických zdrojů rostlin pro dlouhodobé uchování a zajištění co možná nejširší genetické rozmanitosti zemědělských plodin domácího původu, které jsou a budou reservoárem cenných vlastností využívaných ve šlechtění tak, aby české zemědělství dokázalo čelit měnícím se podmínkám klimatu a přitom si zachovalo kvalitu a jakost produkce. Na jednotlivých příkladech bude ukázáno současné využívání genetických zdrojů rostlin ve šlechtění na abiotické (např. sucho, chlad) a biotické (např. choroby) stresy, které jsou v současnosti nejvýznamnějšími riziky v rostlinné produkci.