Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje

      CSV SZIF konference seminář

17. 10. 2018 od 9:00 do 14:00 hod.
Penzion nad stájí, Jakartovice 35, 747 53

Program:
 Prezence partnerů Celostátní sítě pro venkov (CSV, Síť), od 9:00 do 9:15 hod.
 Úvodní slovo Ing. Pavla Jaroše, ředitele SZIF RO Opava.
 Prezentace aktivit CSV doposud zrealizovaných, přehled připravovaných aktivit do konce roku 2018.
 Seznámení s navrhovaným „Regionálním ročním prováděcím plánem“ na rok 2019.
 Přestávka, coffee break, od 10:30 do 10:50 hod.
 Představení partnera Sítě „Asociace soukromého zemědělství Krnovska a Opavska“.
 Oběd z regionálních surovin, od 12:00 do 13:00 hod., v restauraci Penzionu nad stájí.
 Prohlídka agroturistické usedlosti, ukázka zemědělské techniky a stájí, seznámení s chovem koní a hospodářských zvířat (ovce, kozy).
 Diskuze, závěr.

 

V rámci programu bude umožněna diskuze mezi účastníky za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe.
Účast na setkání je bezplatná, občerstvení zajištěno. Svou účast, prosím, potvrďte zasláním zprávy na adresu: vanda.mysakova@szif.cz.

Za organizátory Vás srdečně zvou
Ing. Vanda Myšáková a  Ing. Pavel Jaroš
krajský koordinátor CSV  a ředitel SZIF RO Opava