SZIF vydává rozhodnutí na další dvě dotace

     

Státní zemědělský intervenční fond začíná ode dneška vydávat rozhodnutí k dotaci na cukrovou řepu a následně od 4. prosince na LFA. O tyto podpory žádali zemědělci prostřednictvím letošní Jednotné žádosti. Na LFA bude mezi žadatele rozdělena částka téměř 2,4 miliardy korun, na cukrovou řepu 433 milionů.

Cukrová řepa je zařazena mezi tzv. citlivé komodity a je součástí Dobrovolných podpor vázaných na produkci. Letos o ni požádalo 889 žadatelů, mezi které bude rozděleno 433 milionů korun. Původní termín vydávání rozhodnutí SZIF o několik dní uspíšil, aby žadatelé obdrželi peníze co nejdříve. Podle harmonogramu bylo datum spuštění 4. prosince 2017, rozhodnutí se začíná vydávat už od 29. listopadu.

Další platbou v pořadí je LFA, na kterou je vyčleněno 2,4 miliardy korun. V letošním roce si o ni požádalo 14,5 tisíc zemědělců. Jedná se o kompenzační platbu pro ty žadatele, jejichž zemědělská produkce se potýká s jistým omezením. Platba jim tedy vyrovnává dodatečné náklady a ušlé příjmy. Jedná se například o horské oblasti, půdu s nižší výnosností nebo oblasti s řidším osídlením. Rozhodnutí se začnou vydávat 4. prosince 2017.

Pro úplnost dodáváme, že vydávání rozhodnutí na nejrozšířenější zemědělskou dotaci SAPS postupuje také rychleji oproti původnímu harmonogramu. SZIF vydal 90 % rozhodnutí už 20. listopadu, tedy o 25 dnů dříve ve srovnání s plánem. Většina záloh, které žadatelé dostávají okamžitě po vydání rozhodnutí, je už tedy u svých majitelů. Doplatky se začnou vyplácet od 1. prosince 2017.

Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:

1. prostřednictvím Portálu farmáře

2. přes datovou schránku

3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF

4. poštou

5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

Žadatelům je pro případné dotazy k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz. Autorka: Vladimíra Nováková - tisková mluvčí SZIF, zdroj: szif.cz