Výzva pro připomínky k činnosti SZIF

     

Naše organizace byla pozvána na setkání se zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Předmětem jednání bude "Vyhodnocení spolupráce a identifikace případných námětů a připomínek k činnosti SZIF"

  

V souvislosti s tímto pozváním si Vás dovolujeme požádat o zaslání připomínek na toto téma, které následně naši zástupci přednesou. Myslíme si, že podněty přímo od farmářů jsou ty nejdůležitější, pokud tedy máte jakýkoli konkrétní podnět pro SZIF, prosím kontaktujte kancelář SMA ČR nejpozději do pondělí 22. ledna do 16. hodin.