Workshop Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru

     
Workshop Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru

Ministerstvo zemědělství si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovoluje pozvat na workshop „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU“, který organizuje Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů.

Akce je zaměřena především na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti se zástupci úspěšných podnikatelů a žadatelů z Programu rozvoje venkova.

Kapacita akce je omezena na 20 osob.
Z finančních prostředků CSV je zajištěno občerstvení, pronájmy, lektorné, organizace akce.
Svoji účast potvrďte nejpozději do 19. 2. 2018 na e-mail: menclova@cmszp.cz

Více informací a program akce naleznete v >>>POZVÁNCE<<<.