4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

      PRV ZČMZ dotace vzdělávání

Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.

Obecné podmínky pro poskytování dotace jsou k dizpozici zde a hlavní změny podmínek pro 4. kolo jsou zde.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí na operace:

1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce - specifické podmínky pro poskytování dotace

4.3.2 Lesnická infrastruktura - specifické podmínky pro poskytování dotace

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců - specifické podmínky pro poskytování dotace

6.4.1 Investice do nezemědělských činností - specifické podmínky pro poskytování dotace

6.4.2 Podpora agroturistiky - specifické podmínky pro poskytování dotace

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů - specifické podmínky pro poskytování dotace

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi - specifické podmínky pro poskytování dotace

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - specifické podmínky pro poskytování dotace

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin - specifické podmínky pro poskytování dotace

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven - specifické podmínky pro poskytování dotace

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě - specifické podmínky pro poskytování dotace

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů - specifické podmínky pro poskytování dotace

Alokace k nahlédnutí zde.

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a dále může být částka závazkování u každé operace, kde je to relevantní, standardně navýšena o 15 % zohledňujících úbytek finančních prostředků v průběhu administrace (na základě zkušeností stanovené průměrné snížení požadovaných částek dotace vlivem zadávacího řízení, odstoupení žadatelů od projektu v průběhu realizace, atd.).

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 pro 4. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 a příslušná operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014-2020.

Zdroj: szif.cz