4. konference Naše příroda

      konference olomouc předplatné

Spolek Naše příroda pořádá již 4. ročník konference na téma Biodiverzita zemědělské krajiny.

Zemědělské pozemky tvoří více jak polovinu výměry České republiky. Zemědělská krajina, to však nejsou jen pole, louky, pastviny, sady a vinice, ale i drobné prvky mezi nimi jako meze, polní cesty, strouhy či remízky. Zemědělská krajina se vyvíjela tisíce let. Svojí pestrou mozaikou nabídla vhodné životní podmínky spoustě druhů rostlin a živočichů, které o svoje původní biotopy činností lidí přišly. Zemědělská krajina se tak postupně vyvinula v území s velmi vysokou biodiverzitou, v území klíčové pro přežití řady druhů evropské fauny a flóry. Jenže za posledních sto let je vše jinak. Zemědělství je dnes v mnoha případech spíše průmyslovým odvětvím než hospodařením v krajině. V důsledku jeho intenzifikace, používání stále většího množství nejrůznějších chemických prostředků, stále větší a výkonnější techniky či slučování drobných pozemků do ohromných jednolitých ploch, a na druhé straně opouštěním a následným zarůstáním pozemků, kde takto z různých důvodů hospodařit nelze, je dnes řada druhů vázaných na zemědělskou krajinu na pokraji vyhynutí. A nejde zdaleka jen o ptáky či motýly, kteří jsou výkladní skříní tohoto problému. Pojďme se pobavit o tom, jak na tom různé druhy zemědělské krajiny v současné době jsou a co můžeme dělat pro jejich záchranu. Srdečně vás zveme na 4. ročník konference Naší přírody!

Za organizační a programový výbor se na setkání s vámi těší
Vendula Pávková (Naše příroda) a Jan Moravec (ČSOP)

 

Termín a místo konání

28. listopadu 2018, Clarion Congress Hotel Olomouc

(Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc)

Registrace:

do 18. 11. 2018 (nebo do naplnění kapacity)

Registrační poplatek:

  • při registraci do 30. 9. 2018 
    500 Kč / 750 Kč*
    *cena včetně předplatného časopisu Naše příroda na rok 2019
  • při registraci od 30. 9. 2018
    600 Kč / 850 Kč* 
    *cena včetně předplatného časopisu Naše příroda na rok 2019

http://www.konference-priroda.cz/registrace.html