Akreditační řízení pro privátní poradce v roce 2016

      vzdělávání

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) oznamují, že v září 2016 bude otevřeno nové kolo akreditačního řízení pro privátní poradce. Žadatelé budou akreditováni v souladu se Směrnicí  Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále jen „Směrnice“).

1. Příjem přihlášek bude probíhat od 15. 9. do 30. 9. 2016 pro podoblasti:
* rostlinná výroba,
* živočišná výroba,
* optimalizace hospodaření zemědělského podniku,
* ekologické zemědělství,
* zemědělství a ochrana přírody a krajiny,
* energetické využití agrárních produktů,
* péče o půdu,
* zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace,
* rostlinolékařství v zemědělství.

2. Přihlášky zasílejte pouze poštou (nelze zaslat elektronicky) nebo doručte osobně na adresu: ÚZEI, Ing. Luboš Blažek, oddělení Poradenství a vzdělávání, Mánesova 75, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Datum razítka podatelny ÚZEI nebo datum převzetí nejpozději 30. 9. 2016. Přihláška k akreditaci poradců, ke stažení ZDE.
K přihlášce nutno vždy přiložit doklad o úhradě akreditačního poplatku.
Žadatelé, kteří se chtějí akreditovat v podoblasti rostlinná výroba, živočišná výroba nebo v oblasti rostlinolékařství, musí předložit Správci Registru osvědčení dokladující získání profesní kvalifikace a to nejpozději do 4. 11. 2016. Požadovanou zkoušku absolvují na ČZU v Praze. Informace k profesní kvalifikaci i kontakty naleznete na webu: http://www.narodnikvalifikace.cz/
Přihlášky k profesní kvalifikaci přijímá ČZU Praha. http://agroporadce.eu/

3. Informace o zařazení do akreditačního řízení bude spolu se schválením tématu akreditačního projektu zaslána žadatelům elektronickou poštou do 7. 10. 2016.

4. Harmonogram akreditačního řízení pro žadatele bez zkoušky z profesní kvalifikace:
Vstupní pohovor a test v týdnu od 10. 10. do 21. 10. 2016 (pozvánku zašle Správce Registru) k následujícím tématům:
* odborné znalosti v podoblasti akreditace,
* vedení prvotní evidence v zemědělském podniku,
* orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k zemědělskému podnikání,
* posouzení znalosti podmínek Kontrol podmíněnosti,
* popis omezujících podmínek hospodaření,
* práce s databázemi a informačními systémy v oblasti zemědělství,
* bezpečnost práce.

Akreditační projekt vypracovaný podle stanovené metodiky, ke stažení ZDE, na schválené téma a vztahující se ke zvolené podoblasti akreditace.
Žadatel doručí vypracovaný projekt do 4. 11. 2016 na adresu blazek.lubos@uzei.cz.

5. Obhajoba akreditačního projektu se uskuteční před akreditační komisí v termínu od 5. 12. 2016 – 16. 12. 2016. Po úspěšném absolvování akreditačního řízení bude poradci akreditovaná podoblast zapsána do Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství a poradce obdrží akreditační certifikát (prosinec 2016 – leden 2017).

6.Harmonogram akreditačního řízení pro žadatele se zkouškou z profesní kvalifikace:
* Příjem přihlášek bude probíhat od 15. 9. do 30. 9. 2016 pro podoblast,
* Informace o zařazení do akreditačního řízení: do 7. 10. 2016,
* Předložení Správci Registru osvědčení dokladující zkoušku z profesní kvalifikace včetně akreditačního projektu (elektronicky): do 4. 11. 2016 na adresu blazek.lubos@uzei.cz,
* Obhajoba akreditačního projektu: 5. 12. – 16. 12. 2016,
* Zapsání akreditované oblasti do Registru včetně předání akreditačního certifikátu: prosinec 2016 - leden 2017.

7 . Opravná zkouška bude probíhat v lednu 2017.

Autor: Josef Kořínek, zdroj: agroporadenstvi.cz