Bio v regionu Středočeského kraje

      seminář vzdělávání zpracování produktů

Bioinstitut, o.p.s. pořádá vzdělávací o biopotravinách a ekologickém zemědělství "Bio v regionu Středočeského kraje", který se koná v úterý 7. 6. 2016 v Poděbradech na Hotelové škole a Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu a na který Vás srdečně zve. 

Na semináři Vás seznámí s aktuálními informacemi o ekologickém zemědělství a biopotravinách v regionu a zajímavých projektech, které zde probíhají. Budete mít možnost vyslechnout si zkušenosti jak úspěšných ekosedláků, tak významných českých výrobců, nahlédnout do systému kontrol a sankcí, seznámit se s různými netradičními formami prodeje a v závěru ochutnat regionální biopotraviny.

Na rozdíly mezi bio a nebio kvalitou mléka, které je u nás s mléčnými výrobky nejčastěji nakupovanou biopotravinou, se zaměří Roman Rozsypal. Své zkušenosti se zpracováním a odbytem biopotravin představí zástupci z Polabských mlékáren, největšího výrobce bio mléčných výrobků u nás, společnosti Country Life s programem biopečiva, prvního biodynamického vinařství v ČR - Vinné sklepy Kutná Hora, rodinná faremní mlékárna Bio Vavřinec, Ekostatek Vlkaneč (faremní výroba ovocných a zeleninových konzervovaných biovýrobků) a Ekofarma Trněný Újezd, která se zabývá zpracováním masa.
Osobní zkušenosti s komunitou podporovaným zemědělstvím (KPZ), výhody odbytu bez zprostředkovatelů i úskalí, se kterými je při zakládání KPZ třeba počítat, na praktických příkladech ukáže spolek CooLAND. Projekt zdravého stravování ve školních jídelnách, možnosti, jak navazovat spolupráci s místními producenty i zkušenosti s odběrem lokálních potravin popíší zástupci projektu Skutečně zdravá škola. Milan Berka z kontrolní organizace KEZ o.p.s. vysvětlí systém kontroly a zkušenosti s podvody při výrobě a prodeji biopotravin.

Seminář je pořádán v rámci projektu „Propagace regionální bioprodukce a spolupráce“, který realizuje za přispění Ministerstva zemědělství ČR Bioinstitut o.p.s.

Více v programu.