Blíží se ANIMALTECH a Národní výstava hospodářských zvířat

     

Od 5. do 8. září proběhnou na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat. Díky strategii rozvolňování se počítá s běžným průběhem obou akcí. Národní výstavy hospodářských zvířat se zúčastní všechny chovatelské svazy, přihlášeno je přes 150 vystavovatelů ze všech oborů: krmiva, technologie pro chov, genetika.

 

Nosnými tématy veletrhu jsou chovatelství, genetika, veterinární lékařství, technologie a zemědělská technika pro živočišnou výrobu. Veletrh je určen především odborníkům - chovatelům, zootechnikům, zemědělcům a veterinárním lékařům.

NÁRODNÍ VÝSTAVA v Brně je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Přes 800 kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v Národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců. Výstava se těší velké popularitě u odborné i laické veřejnosti. Souběžně s Národní výstavou hospodářských zvířat proběhne 10. středoevropský veterinární kongres.

Více zde

Zdroj: bvv.cz