CELOSTÁTNÍ POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2021

     

Dovolujeme si Vás pozvat na Celostátní polní den s doprovodným seminářem u příležitosti 70 let od založení ústavu, který se bude konat 10. 6. 2021 na zkušební stanici Lednice. Akce proběhne prezenčně (s ohledem na aktuální protikoronavirová opatření) a současně bude přenášena on-line prostřednictvím TV Zemědělec.

ÚKZÚZ jako státní dozorový a zkušební úřad stojí nyní, stejně jako celé naše zemědělství, před novými výzvami, které přinášejí mimo jiné i změny v zemědělské politice Evropské unie. Činnosti ústavu se přizpůsobují zejména parametrům kvality a bezpečnosti potravin, požadavkům dotační politiky a přísnější ochraně životního prostředí. Již tradičně o aktuálních zemědělských otázkách každoročně proběhne diskuze na celostátním polním dni na jedné ze zkušebních stanic ÚKZUZu. Letos to bude dne 10. června v Lednici na Moravě, kde se kromě zkoušení odrůd provádí i dlouhodobé zkoušky s výživou rostlin. To vše se představí návštěvníkům i divákům televizního přenosu přímo v terénu.

Doprovodný seminář přinese vystoupení zástupců Ministerstva zemědělství k aktuální situaci před novým programovacím obdobím SZP EU, příspěvky zástupců agrárních nevládních organizací a zejména představení Strategie rozvoje ÚKZÚZ se zaměřením na konkrétní otázky, které se dotýkají praxe.

Oživením budou medailonky natočené s významnými osobnostmi k aktuálním tématům i jako ohlédnutí za 70 lety ústavu. Organizátoři Vás prosí o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím registračního formuláře do 30. 5. 2021.

Podrobné informace k akci naleznete na webu ÚKZUZu– https://bit.ly/3amSZnN i FB - https://www.facebook.com/ukzuz.cz/. V případě Vaší potvrzené účasti, budete o organizačních náležitostech informováni.

Předběžný program zde

Zdroj: úkzuz.cz