Exkurze "Sociální zemědělství v ČR v praxi"

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci Asociací sociálního zemědělství, z. s., Vás srdečně zvou na exkurzi „Sociální zemědělství v ČR v praxi“
7. – 8. listopadu 2018
Ústecký, Karlovarský a Středočeský kraj

Exkurze k tématu sociálního zemědělství zaměřeného na zaměstnávání, služby a další aktivity pro zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby. Cílem exkurze je především ukázat nové způsoby diverzifikace zemědělského sektoru, a to v návaznosti na využití dotačních prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020 či jiných dotačních titulů, dále napomoci k dalšímu studiu či rozvoji oblasti a podpořit aplikaci konceptu do praxe v oblasti zemědělství.

Kompletní program naleznete ZDE.