Harmonogram plateb v rámci Jednotné žádosti 2016

      dotace

Nahlédněte do zveřejnění nového harmonogramu v rámci JŽ 2016, který je k nahlédnutí i na webu SZIF nebo zde.

Základem je předpoklad, že Jednotná platba na plochu (SAPS) bude opět vyplácena formou zálohy ve výši minimálně 50 % začátkem listopadu 2016 (rozpočet cca 12,6 mld. Kč). Realizace záloh je však podmíněna potvrzením stanovení výše finanční disciplíny Evropskou komisí nejpozději do konce října 2016, tak jak tomu bylo v roce 2015.  Platba zálohy bude provedena současně s odesláním rozhodnutí na SAPS.

Současně je předpokládáno, že oproti roku 2015 dojde k urychlení platby LFA - Platba pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (rozpočet cca 2,4 mld. Kč) a zároveň dojde k urychlení vydávání rozhodnutí na Greening - Platba za dodržení zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí (rozpočet cca 6,9 mld. Kč), kde předpokládáme zahájení vydávání rozhodnutí od 9. ledna 2017.

SZIF rovněž počítá s včasnějším vydáváním rozhodnutí o dotaci na Ekologické zemědělství (EZ) a Ošetřování travních porostů v rámci Agroenvironmentálně - klimatických opatření (AEKO).

Detailní informace o předpokládaných termínech vydávání rozhodnutí dalších plateb naleznete v harmonogramu.

Autor: Ing. Vítězslav Vopava - ředitel sekce přímých plateb, environmentální podpor PRV a SOT