Klidné Svátky a úspěšný rok 2022

     
Klidné Svátky a úspěšný rok 2022

Přejeme všem, kteří se podílejí na udržení zemědělského fondu naší země, aby se jim dařilo i v dalším roce.

Těm, kteří se starají o zdroje potravin přímo ve stájích, nebo v potravinářských provozech, přejeme, aby se jim práce dařila a jejich snaha byla lépe ohodnocena nejen peněžně, ale i uznáním ze strany konečného spotřebitele. 

Toto vše a také klidné a spokojené Vánoční svátky přeje Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s.

Užijte si ve zdraví Vánoční svátky a celý rok 2022 

sma pf 2022