Konference BIOSUMMIT 2016

      rostlinná výroba seminář živočišná produkce

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci Biosummit, která se uskuteční v prostorách MZe v Praze ve dnech 14. - 15. 11. 2016. Pro registraci klikněte zde

Biosummit je prestižní konferencí EZ, na které se setkávají k diskuzi všichni aktéři ekologického zemědělství a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, zemědělských zájmových i profesních organizací, obchodníků, zemědělců, vědeckých pracovníků, zástupců médií i veřejnosti. V letošním roce se zaměří také na spolupráci se sousedními zeměmi a na partnerství v rámci zemí Visegrádské skupiny.

Letos s podtitulem:Dokážeme využít potenciálu, který nabízí ekologické zemědělství pro ochranu půdy, vody a utváření krajiny? Může ekologické zemědělství vyprodukovat dostatek potravin? Jaká je jeho role a nabídka při řešení současných problémů evropského zemědělství?

Aktuální program a vše kolem konference je zveřejňováno na webu konference