Konference Voda v urbanizované krajině

      vzdělávání

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na další ročník konference Voda v krajině, která proběhne 13. června 2017. Hospodaření s dešťovou vodou spolu s efektivním využíváním odpadních vod nabývá ve společnosti čím dál většího významu. Jejich recyklace, zadržování a podpora přirozeného zasakování zejména v zastavěných oblastech jsou témata konference Voda v urbanizované krajině. Část odpadní vody, tzv. šedá voda, je minimálně znečištěná a její úprava není technologicky náročná. Její recyklace, spolu s využitím srážkových vod, vede ke snižování spotřeby přírodních zdrojů a tím k podpoře udržitelného rozvoje. Po opakujících se obdobích sucha je načase začít vnímat vodu jako vyčerpatelný přírodní zdroj a naučit se ji efektivně využívat v celé naší společnosti dříve, než bude opravdu pozdě.

Konference je věnována hrozícímu nedostatku vody a možnostem jak tomuto stavu čelit. Jejím cílem je prezentovat aktuální poznatky a trendy v oblasti udržitelného rozvoje, domovních čistíren, způsoby dotací a možnosti nakládání s dešťovou vodou. Konference takto vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání napříč obory.

Voda v urbanizované krajině proběhne 13. června na Novotného lávce v Praze a je třeba uhradit vložné.

Více v programu. Registrace účastníků možná zde.