Konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově 4

      CSV EU Křtiny MZE PRV SMAČR Zámek exkurze know-how konference
Konference Výměna know-how  a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově 4

Čtvrtý ročník mezinárodní konference pořádané Společností mladých agrárníků ČR je tu!

Uskuteční se 9. - 10. listopadu na zámku ve Křtinách.

V pátek 9.10.2018 se tradične uskuteční přednáškové bloky zakončené společenským večerem za doprovodu cimbálové muziky Galán.

Sobotní program bude složen ze mše svaté (dle zájmu) a dále exkurzemi na farmy a provozy, které jsou či byly řešitely projektů PRV. Odvoz na exkurze je zajištěn.

Program ZDE. Změna programu vyhrazena.

 

Konference je stejně jako v uplynulých letech pro účastníky zdarma.

Přihlašování na konferenci probíhá online na odkazu ZDE.