Krajina – půda a pozemkové úpravy

      SPOV ministerstvo pro mís odborný seminář

Spolek pro obnovu venkova České republiky ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje pořádá odborný seminář s názvem „Krajina – půda a pozemkové úpravy“.

 

čtvrtek 18. října 2018 od 9,00 hodin v kulturním domě Obce Úvalno, držitele titulu Vesnice roku 2018 Moravskoslezského kraje

Program:
8:30 Prezence účastníků
9:00 Zahájení semináře, proslovy hostů

Moderátor: Dušan Lederer – předseda SPOV MsK
Úvodní projev: Ing. Radek Šimek, starosta obce Úvalno

10:00 Přednášky:
Ing. Alena Malíková (Bioinstitut o.p.s. Olomouc)
Jde "jenom" o půdu? Přednáška o půdě, o našem vztahu k půdě, o Nadaci Pro půdu.

Dr. Ing. Petr Marada (Mendelova univerzita v Brně)
Využití pozemkových úprav pro projekty zaměřené na obnovu
ekologické stability krajiny Přednáška o využití PÚ, agroenvironmentálních a klimatických opatřeních, adaptaci krajiny na
klimatickou změnu (budování, následná péče a údržba mokřadů a tůní), financování těchto opatření.

Bc. Jan Tomiczek, (starosta obce Třanovice)
Praktická řešení pozemkových úprav

12:00 Diskuse
12:30 Oběd
13:00 Ukončení semináře

 

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mailovou adresu: sov@tranovice.org.
Děkujeme.

Organizační zajištění: Ing. Jana Liberdová, tel. +420 777 549 286

Ing. Veronika Vrecionová a Dušan Lederer
předsedkyně SPOV ČR a předseda SPOV MsK