Kurz FARMÁŘSKÉ PARAZITOLOGIE

      seminář živočišná produkce

Vážení zemědělci, připravili jsme pro Vás seminář, na kterém se přednášející doc. Marie Borkovcová (Mendelova univerzita v Brně) a Ing. Martin Hošek, Ph.D. (chovatel) budou věnovat parazitologii v chovu ovcí a koz. Termíny jsou leden (Brno), leden (Brno), leden (Lanškroun) a leden 2017 (Mohelno).

Kurz je určen pro chovatele ovcí a koz. Účastníci budou seznámeni se základními druhy parazitů, naučí se je detekovat pomocí mikroskopu a uplatňovat strategie pro jejich tlumení a eliminaci ze svých stád. Pro určení parazitů ve výkalech hospodářských zvířat postačují i nejzákladnější mikroskopy (cena již od 1 000 Kč), proto věříme, že nové znalosti účastníci uplatní i v praxi na svém hospodářství.
Seminář farmářská parazitologie je určen pro tyto účastníky:
. zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba
. výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec
. výrobce krmiv nebo jeho zaměstnanec
. vlastník zemědělské a lesní půdy
Vložné na seminář: 400 Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR) - platba proběhne v hotovosti na místě
Předpokládaný počet účastníků na jednom semináři: 12
Zájemce prosím, aby nám sdělili termín zemědělské IČ (popř. svého zaměstnavatele či příbuzného) elektronicky na email hoskova@smacr.cz-  Budeme se na Vás těšit.