Kurz pro dopravce přepravující zvířata

      vzdělávání

Dovolujeme si Vás informovat, že agentura ZOOREKVALIFIKACE pořádá 22. listopadu 2016 kurz Pro dopravce předpravující zvířata. Kurz se koná ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi. Tento kurz je jednodenní, zakončený testem, a koná se v PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES. Cena kurzu: 2500,- Kč (cena konečná) 

Lektoři:
MVDr. Jiří Kruml, vedoucí oddělení ochrany zvířat Ministerstvo zemědělství ČR,
Ing. Vladimír Němeček, vedoucí živočišné výroby, Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha
MVDr. Martin Jánošík, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat, vrchní rada, Městská veterinární správa v Praze

Bližší informace naleznete na www.zoorekvalifikace.cz.

Protože se opět množí dotazy na téma, kdo kurz potřebuje a kdo nikoli, snad Vám ve vašem rozhodování pomůže vyjádření Ministerstva zemědělství ČR a SVS ČR zde.

Dále agentura pořádá 23. listopadu 2016 v Praze

KURZ PRO PRODEJCE VYHRAZENÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ (VLP) - DÁLKOVÉ STUDIUM S JEDNODENNÍM SOUSTŘEDĚNÍM, ZAKONČENÝM TESTEM.

Tento kurz potřebujete v případě, že se do svého sortimentu rozhodnete zařadit VLP, mezi něž patří např. antiparazitika  jako jsou obojky, pipety spot on a další. Bez tohoto oprávnění nesmíte podle zákona tyto léčivé přípravky prodávat. Seznam vyhrazených léčivých přípravků najdete zde. Pozor, do prodeje lze zařadit pouze přípravky označené jako VYHRAZENÉ! Přípravky označené pouze jako VOLNĚ PRODEJNÉ mohou vydávat výhradně lékárny, a to i přesto, že se nejedná o léky, na něž je nutné mít recept od veterináře.
Prodej Vyhrazených léčivých přípravků upravuje zákon o léčivech 378/2007 Sb. a vyhláška 106/2008 Sb. v platném znění.

Kurz pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků se koná 23. listopadu 2016 v Praze Uhříněvesi.

Cena kurzu: 2980,- Kč bez DPH (3606,- Kč včetně 21 % DPH).