Ministerstvo podpoří zemědělce ve 12. kolo Programu rozvoje venkova

     
Ministerstvo podpoří zemědělce ve 12. kolo Programu rozvoje venkova

MZe podpoří zemědělce ve 12. kolo PRV  od 15. června do 13. července 2021 do 18:00  více než 5 miliardami korun. Jsou určeny zejména na ovocnářství a zelinářství - podpora se zaměří především na posílení soběstačnosti ovoce a zeleniny, ale i na živočišnou výrobu a začínající zemědělce.

Více zde.

Podpora vyšší míry soběstačnosti ovoce a zeleniny, včetně brambor, ale i živočišné výroby jsou hlavní cíle 12. kola Programu rozvoje venkova.

„Dotace jsou určeny nejen na primární produkci, ale i na její zpracování. Zájemci tak mohou získat prostředky například na vybudování skladů pro ovoce a zeleninu, na nákup speciálních strojů pro ovocnářství a zelinářství, na ochranné sítě proti ptákům nebo na nosné konstrukce do sadů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Dotace budou přínosné i pro české spotřebitele. V obchodech pak totiž budou mít k dispozici domácí sezónní produkty po delší část roku.

„Nově vybudované sklady umožní, abychom produkci uchovali kvalitní a čerstvou a mohli tak zákazníkům nabízet ovoce a zeleninu z českých polí mnohem déle, než jen po dobu sklizně nebo krátce po ní,“ uvedl předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka.

„Ve dvanáctém kole Programu rozvoje venkova vítám podporu investic pro sektory ovoce a zeleniny, které jsou správným krokem ke zvýšení soběstačnosti,“ uvedl předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.

Aby byla zajištěna nezbytná generační obměna v zemědělství, bude Ministerstvo zemědělství (MZe) podporu směřovat také k mladým začínajícím zemědělcům do 40 let. Na rozjezd podnikání mohou žádat o dotaci přibližně 1,2 milionu korun (45 tisíc euro). Dotace půjdou i na vzdělávání a rozšiřování znalostí.

Předběžné rozdělení podpory ve 12. kole PRV

Vzdělávací akce - alokace : 40 000 000 Kč

Informační akce - alokace : 15 000 000 Kč

Investice do zemědělských podniků - alokace :  3 750 000 000 Kč

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - alokace :  1 250 000 000 Kč

Zahájení činnosti mladých zemědělců  - alokace : 200 000 000 Kč

Částka na jednotlivé operace bude upřesněná podle aktuálního kurzového přepočtu, případně navýšena o nevyčerpané peníze z předchozích kol programu. Žádosti ve 12. kole PRV mohou zájemci podávat prostřednictvím Portálu farmáře od 15. června do 13. července 2021. Úplné znění Pravidel je k dispozici na internetové adrese MZe www.eagri.cz/prv (https://1url.cz/UK1bF) a také na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

 

Zdroj: Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství, www.szif.cz