Nabídka spolupráce při tvorbě projektů pro farmy a faremní dokumentace

      PRV dotace rostlinná výroba zpracování produktů živočišná produkce

Vážení zemědělci, nabízíme Vám pomoc při zpracování různých projektů a dokumentů, které jsou nezbytné pro správný chod Vaší farmy.

Společnost mladých agrárníků ČR, z. s. nabízí všem zájemcům, zemědělcům i firmám, pomoc při zpracování základních dokumentů pro zemědělské provozy, farmy, výrobny a zpracovny  jako jsou havarijní plány, pohotovostní plány, provozní a sanitační řády apod.). 

Dále nabízíme poradenství a zpracování projektů v rámci PRV 2014 – 2020 a PGRLF, pomoc při zpracování žádostí o dotace a vedení projektů až do Žádosti o platbu v operacích spadajících do Programu rozvoje venkova 2014 -2020. Zpracováváme projekty v podzimním i v jarním kole v následujících opatřeních: 

4.1.1. Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

6.4.2 Podpora agroturistiky

Také nabízíme poradenství a zpracování projektů v rámci PGRLF a podpor de minimis. Jedná se o podporu investic, které nejsou uznatelnými výdaji v rámci PRV. Otevřeny jsou dva Programy – Zemědělec (podpora na nákup strojů) a Půda (podpora nákupu nestátní zemědělské půdy). Podpora de minimis (podpora malého rozsahu) nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. Podpora de minimis je Komisí stanovena tak, aby svou výší nenarušila hospodářskou soutěž a neovlivnila obchod mezi členskými státy.

Projekty zpracovává a vede Ing. Lenka Táborská, projektová manažerka SMA ČR, osoba se zkušenostmi, velmi dobře informovaná a orientující se v problematice oboru. Každému klientovi je věnována maximální osobní péče a nasazení.

Podrobnosti, další informace a ceníky získáte na telefonu 724 506 934 nebo emailu taborska@smacr.cz