Naše pole 2022 a prezident SMA

     
Naše pole 2022 a prezident SMA
Zahájení akce Naše pole 2022 v Nabočanech s připomenutím, že se pro mladé začínající zemědělce podařilo vyjednat více peněz do nového programového období, a to jak v prvním pilíři, tak i v rámci investic v druhém pilíři SZP. Mohli jste nás také navštívit na společném stánku s ČMSZP.