Nedostupnost systémů MZe

     
Nedostupnost systémů MZe

V období od 1. 7. do 10. 7. 2022 včetně, nebudou z důvodu nezbytné aktualizace databází MZe dostupné systémy a aplikace MZe. V tomto termínu budou systémy a aplikace MZe nedostupné a nebude možné se k nim přihlásit.

Současně bude nefunkční i hlavní stránka MZe Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portálu farmáře, (eAGRI - Portál farmáře (eAGRI)).

V případě nejasností, prosím, kontaktujte HelpDesk Ministerstva zemědělství - helpdesk@mze.cz.

Bližší informace týkající se příjmu vzorků do Komise pro hodnocení a zatřiďování vín jsou dostupné na https://www.szpi.gov.cz/.