Odborný seminář "POHLED PŘES HRANICE“

     

Česká společnost rostlinolékařská, Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz, Slovenská rastlinolekárska spoločnosť a Deutsche Phytomedizinische Geselschaft s podporou Ministerstva zemědělství ČR a za spolupráce ČAZV – odboru rostlinolékařství, Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí, Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a České asociace ochrany rostlin si Vás dovolují pozvat na odborný seminář, který se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana na téma „IOR = zdravé rostliny a jejich kvalitní produkty = bezpečné potraviny = respekt k základním složkám životního prostředí“.

Cílem semináře 4. a 5. 3. v Dolních Dujanovicích je poskytnout informace nejen zemědělské veřejnosti o rizicích škodlivých organismů ohrožujících kulturní rostliny a jejich negativní vlivy na kvalitu potravin a základní složky životního prostředí a o uplatňování integrované ochrany rostlin jako nástroje k eliminaci těchto nežádoucích dopadů.

Seminář je určen nejen pro odbornou veřejnost, poradce, pracovníky působící v oblasti ochrany životního prostředí, státní a veřejné správy, školství a pracovníků zabezpečujících ochranu zdraví lidí, výrobu bezpečných potravin a krmiv.

Program a více informací zde