Prodloužení termínu podávání žádostí PRV

      ZČMZ dotace
Prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky Petr Mahr zažádal příslušné orgány o prodloužení termínu přijímání žádostí ve 2. kole.
Na základě vývoje současné situace, kdy byly zpřístupněny formuláře žádostí o projekty PRV 2014 - 2020 ve 2. kole až  26. 4. 2016, což je pouhý týden před zahájením příjmu žádostí, se domníváme, že je to pro žadatele velice krátký termín pro kompletní přípravu žádostí o dotace.
Proto jsme si dovolili požádat MZe a SZIF o prodloužení termínu pro podávání těchto žádostí alespoň do 23. 5. 2016, čímž bychom zajistili bezproblémové podávání žádostí Vám, našim zemědělcům. 
Obáváme se také kolizí v systému Portálu farmáře při nahrávání žádostí, jelikož zkušenosti s problémy v systému máme již z 1. kola. Na kladném vyřízení naší žádosti se pracuje a věříme, že se termín podaří prodloužit.
Nyní čekáme na vyjádření, o kterém Vás budeme aktuálně infromovat.