Projekt SOILS - mezinárodní projektová spolupráce

      SOILS exkurze projekt spolupráce workshop

SOILS - Sustainability of Small and Family Farms neboli Udržitelnost malých a rodinných farem, tak zní název projektu, na kterém SMA ČR participuje. Koordinátorem celého projektu je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, dalšími partnery jsou Agrya - společnost mladých zemědělců v Maďarsku, ASYF - mladí zemědělci ze Slovenska, Aleksandro Stulginskio universitetas - Univerzita v Litvě a také Mendelova univerzita v Brně.

 

Ve dnech 4.-8.6.2018 proběhlo již druhý tréninkového workshop k tomuto projektu, tentokrát v Soponyi v Maďarsku. Samotný workshop byl rozdělen na několik částí a hlavním cílem bylo obeznámení se se zemědělskou problematikou v jednotlivých zemích, které se tohoto workshopu zúčastnili. Program byl nabitý přednáškami o vývoji zemědělství, stavech dobytka, na jaké výměře se co pěstuje s průměrnými výnosy a byl nastíněn ekonomický výhled zemědělství v dané zemi. Nedílnou součástí workshopu byly i exkurze, například na konveční a ekofarmy nebo do vinařstsví.

Jednalo o velmi zajímavý a užitečný workshop, který pomohl účastníkům si vyměnit pohledy a zkušenosti ze zemědělství.