Seminář k transferu poznatků z vědy a výzkumu do výuky středních škol se zemědělským zaměřením

      vzdělávání

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně seminář k transferu znalostí z vědy a výzkumu v oblasti klimatických změn, půdy a vody do výuky středních škol.

Seminář se uskuteční 8. června 2016 od 9:00 hodin na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.
Přihlašujte se prostřednictvím webové aplikace na adrese www.uzei.cz/akce. Přihlášení je možné do 3. června 2016.
Pozvánku s programem a dalšími informacemi naleznete zde.

Autorka: Jana Suková, zdroj: agroporadrenstvi.cz