Seminář Parazitologie v chovu ovcí a koz

      chov ovce seminář živočišná produkce
Seminář Parazitologie v chovu ovcí a koz

Zveme chovatele hospodářských zvířat, především ovcí a koz, na seminář, na kterém budou účastníci seznámeni se základními druhy parazitů, naučí se je detekovat a uplatňovat strategie pro jejich tlumení a eliminaci ze svých stád.

 

Seminář proběhne v pátek 1. 2. 2019 od 9 h v Chovatelském areálu v Sedlčanech a bude se skládat z teoretické části (9:00 - 15:00) a z exkurze (15:00 - 17:00). Účastníci si budou moci osobně  vyzkoušet přípravu vzorků preparátů a zanalyzovat je pomocí mikroskopů. 

Máte-li k dispozici vlastní mikroskop, vezměte ho s sebou. Chcete-li zanalyzovat přímo Vaše zvířata, doneste si od nich vzorky jejich výkalů.

Přednášet bude doc. Marie Borkovcová a Dr. Martin Hošek. Více v pozvánce