Uskuteční se tradiční seminář Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků

      vzdělávání zpracování produktů

Ústav technologie potravin a Ústav chovu a šlechění zvířat Mendlovy univerzity v Brně pořádají 19.5.2016 již třináctý ročník semináře s mezinárodní účastí nazvaný FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ XIII.

V posluchárně C01 (Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno) se zájemci mohou zúčastnit bohatého programu, který bude zahrnovat jak odborné přednášky, tak i preznatci posterů a degustaci faremních výrobků. Detailní program zde.

Poplatek za účast na semináři je 160 Kč a zahrnuje občerstvení a další náklady na konání semináře, nikoliv oběd. Poplatek je nutno zasílat na uvedneý účet v pozvánce do 4. 5. 2016 a také je třeba zaslat vyplněnou přihlášku nejlépe do 4.5.2016 na adresu kuchtik@mendelu.cz nebo konecna@mendelu.cz

Ti, kteří na seminář donesou k ochutnání i své výrobky, jsou poplatku sproštěni.

Autorka: Květoslava Šustová