Vize prezidenta SMA ČR, Ing. Davida Brože

      budoucnost prezident rozhovor vize zemědělství
Vize prezidenta SMA ČR, Ing. Davida Brože

Jak jistě všichni víte, od března má Společnost mladých agrárníků ČR nového prezidenta. Připravili jsme pro Vás malý rozhovor na téma "Budoucnost českého zemědělství a vize prezidenta".

Co pro Vás znamená být vrcholem pyramidy ve Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s.?

V prvé řadě zodpovědnost za chod společnosti. Jako prezident mám samozřejmě spoustu formálních reprezentativních jednání a schůzek, které jsou časově velmi náročné a není úplně jednoduché vše kombinovat, tak abych to stíhal. V současné době ještě studuji doktorské studium na České zemědělské univerzitě a pracuji na farmě.

 

V čem podle Vás SMA ČR vyniká?

SMA ČR vyniká především svojí dynamičností, která je způsobená mladým aktivním kolektivem. Pro mladé farmáře je jedinečná příležitost, jak se podívat do zahraničí a navázat atraktivní kontakty. Prezidia (společná setkání každý měsíc) jsou v neformálním duchu. Kdo na ně jezdí, dozví se spoustu zajímavých věcí.

 

Lze tuto sekci působnosti SMA ČR dále rozvíjet?

V současné době je otevřené jednání s Texaskými farmáři o budoucí spolupráci formou tréninku - internshipu. To samé platí o Belgii. Navazujeme zajímavou přínosnou spolupráci. Je jen třeba nebát se a uchopit příležitosti a to především ze strany mladých farmářů.

 

Myslíte si, že existují oblasti působnosti SMA ČR, na kterých je potřeba více zapracovat?

Rozhodně je třeba zlepšit komunikaci se členy, tak aby byla na osobní bázi. Do budoucna bych byl rád, kdybych poznal více našich členů, kteří nejsou tak aktivní v organizaci.

 

Chybí něco v portfoliu služeb SMA ČR? 

Rozhodně chybí poradenská činnost, kterou bohužel v současné době není možné zajišťovat na nekomerční bázi.

 

Jaké jsou pro Vás další priority ve SMA ČR pro rok 2018 a dále do budoucna?

V současné době máme schválených dalších 7 projektů, takže o práci na projektech bude dostatečně postaráno.

 

Zástupci SMA ČR se účastní různých jednání na úrovni Ministerstva zemědělství. Jsou tato jednání přínosná?

Jednání na MZE jsou pro nás přínosná především kvůli aktuálním informacím. Prostřednictvím monitorovacích výborů máme možnost se vyjádřit k většině aktuálně běžících dotací. Vyjednání konkrétních podmínek je celkem oříšek s ohledem na lobby ostatních společností.

 

Blíží se konec projektového období PRV 2014 – 2020. Co bude po roce 2020 je prozatím nejisté. Máte o tomto období nějaké představy či informace, jak se bude nadále zemědělská dotační politika vyvíjet?

Až do roku 2020 nezbydou v programu téměř žádné peníze. ČR se podařilo předčasně vyčerpat celý rozpočet pro zemědělství. Podpora po dobu tohoto překlenovacího období je více než nejistá. Naše společnost vyvíjí maximální úsilí pro to, aby byly realokovány peníze na uspokojení alespoň 100 začínajících mladých farmářů. Nejistý je i start nové politiky po roce 2020. Reálná je totiž varianta, že všechny schvalovací procesy se protáhnou až do roku 2022 a je celkem pravděpodobné, že až do této doby nebudou do ČR téct žádné peníze.

 

Co podle Vás představuje heslo „Budoucnost českého zemědělství“? Není to jen líbivá fráze? 

Bohužel je to realita našeho zemědělství. Základní statistiky hovoří jasně. V současné době pracuje v zemědělství jen kolem 2 % obyvatelstva, to je doopravdy velký pokles. Proto je třeba mladé farmáře motivovat ke vstupu do odvětví a především, aby se realizovali a otrkali prostřednictvím naší organizace Společnosti mladých agrárníků Usmívající se