Workshopy na téma Sociální zemědělství / podnikání

      CSV sociální zemědělství workshop

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství připravila 2 workshopy na téma Sociální zemědělství / podnikání, které se konají  12.-13. září v Českých Budějovicích a 1.-2. října ve Květné.
Podrobnosti k jednotlivým akcím naleznete v pozvánkách:

České Budějovice

Květná